Reglene for sletting av betalingsanmerkninger

  • Betalingsanmerkningen slettes når kravet er betalt.
  • Slettes hvis det kan bevises at kravet er ugyldig.
  • Slettes hvis begge parter er enige om at kravet er betalt i sin helhet.

De fleste av oss har mottatt et inkassovarsel i livets løp. Kanskje nettbanken sviktet eller regningen forsvant i posten. Ofte holder det å være på en romslig ferie for at regninger og purringer går over forfall. Mange opplever også at de mottar inkasso som følge av manglende nedbetaling av forbrukslån, kredittkort og andre finansielle fordringer.

Enkelte foretak er også betydelig strengere med å la ting gå til inkasso eller utleggsforretning enn andre. Stat og kommune er blant disse. De fleste private selskap sender som regel en e-post eller tekstmelding med påminnelse før purring eller inkassovarsel kommer i posten for å opprettholde et godt kundeforhold.

De gjør ofte en større innsats for å sørge for at faktura er sendt til riktig sted enn sine motparter i det offentlige, hvor den slags ekstraservice ikke er normen.

Utleggsforretning

Dukker det opp et brev som informerer om at det vil bli avholdt utleggsforretning i tingretten, er det ingen grunn til panikk. Utleggsforretning betyr at det hentes inn informasjon om hvilke eiendeler man har, hvor høy lønn og hvor mye som står på bankkontoer. Det kan blant annet føre til trekk i lønn, trygd og andre eiendeler du måtte besitte. Det vil bli avgjort om hva som eventuelt skal tas pant i for å dekke kravet.

Det lønner seg å gjøre opp kravet i rimelig tid for å slippe å betale omkostningene rundt denne prosessen. Betales det med kort holder det med to-tre dager før utleggsforretningen, mens hvis det benyttes bankoverføring er det lurt å gjøre dette syv dager før for at det skal bli registrert i tide. Man trenger ikke møte opp til utleggsforretningen.

Hvis du ikke klarer å betjene f.eks forbrukslånet ditt i tide er det viktig å ta grep før saken ender på bordet hos namsmannen. Det har vært flere slike saker de siste årene, der blant annet namsmannen i Oslo advarer folk mot å ignorere problemene.

Når det går for langt

Skulle det vise seg at kravet ikke kan gjøres opp med vanlige midler, kan løsningen bli at det gjøres trekk i lønn direkte fra arbeidsgiver. Dette skal fortsatt være nok igjen til å dekke «rimelig og nødvendige» boligkostnader, og mener man trekket er for høyt; logg deg inn hos Statens Innkrevingssentrals «dine sider» og velg «klage på trekk i inntekten».

  • Opprett avtalegiro for å unngå å glemme en regning.
  • Motta e-faktura for å unngå at regninger går tapt i posten.

Gjeldsordning som siste skanse

Gjeldsordning er opprettet for å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over økonomien sin. Dette er ingen lettvint løsning og innebærer at man er ute av stand til å betale kravene mot seg og i tillegg har forsøkt å komme fram til gjeldsordninger med kreditorer selv. Prosessen rundt dette tar over fire måneder.

Påvirker ikke bare boliglån

Betalingsanmerkninger kan påvirke andre ting enn bare bankenes vilje til å tilby forbrukslån og andre typer finansiering. Også muligheten til å opprette telefon-, tv- og internett-abonnement kan påvirkes dersom kredittverdigheten er senket grunnet registrerte betalingsanmerkninger. Det utvises selvsagt skjønn i slike avgjørelser og en anmerkning for et lavt beløp vil sjeldent gjøre at man ikke får opprettet et telefonabonnement.

Ikke en livsdom

En anmerkning betyr ikke slutten på kredittverdigheten. Har man fått betalingsanmerkninger registrert på seg, slettes disse så snart man har gjort opp gjelden man skylder pluss eventuelle omkostninger og renter som kravet har pådratt seg. Da blir det igjen mulig å søke om kredittkort og den type abonnementer man ønsker. Anmerkninger skal heller ikke kunne spores etter at de er betalte, så samtlige dokumenter som angår saken slettes fra alle register.

Det viktigste er at du gjør noen endringer i den finansielle livsstilen din, slik at du ikke ender opp med det samme problemet senere.

Ha kontakt med kreditor

Det kan være lurt å ta kontakt med inkassobyrået så snart kravet mottas, hvis man ikke har mulighet for å gjøre opp for seg innen den første 14 dagers fristen – slik at det kan lages en betalingsplan.

Dette er som regel en ryddig og grei prosess siden kreditor alltid er tjent med at kravet blir oppgjort så smidig som mulig. Som jeg nevnte tidligere er det spesielt viktig å ta kontakt med banken hvis du skylder forbrukslån, da forbruksbankene er kjent for å være relativt aggressive med å kreve inn igjen lånene sine.